Arama Yap

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

*Genel Müdürlük ve Elektrik Dağıtım Şirketleri çalışanlarında iş güvenliği bilincini oluşturmak.

*Genel Müdürlükte ve Elektrik Dağıtım Şirketlerinde iş güvenliği faaliyetlerini planlanmasını, uygulanmasını izlemek, aksaklıkları gidermek, çözüm önerileri sunmak.,

*Genel Müdürlükte ve Elektrik Dağıtım Şirketlerindeki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak, 

*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği mevzuatına uygun olarak Şirketimiz İş Güvenliği Mevzuatı oluşturmak ve bu mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikleri takip ederek tüm iş yerlerinin bilgilenmesini sağlamak, uygulamayı izlemek, gerekli uyarılarda bulunmak.

*İş Güvenliği malzemeleri nedeniyle meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için iş güvenliği malzemelerindeki teknolojik gelişmeleri izlemek ve standartlaşmayı sağlamak için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.

*İş kazalarının nedenlerinin araştırılarak benzer iş kazalarının meydana gelmemesi için diğer iş yerlerinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek.

*İş güvenliği kurallarına uymayan ve çalışanlara can güvenliği endişesi duymadan çalışacak bir ortam sağlamayan işveren temsilcileri ile iş güvenliği malzemelerini kullanmayan ve iş güvenliği kurallarına uymayan işçilerimizin merkezden denetlenmesini sağlamak.

*Çeşitli iş yerlerinde meydana gelen ölümlü iş kazaları ile ilgili gerekli teknik inceleme  ve araştırmayı yaparak rapor  halinde Başkanlığa sunmak.

*Genel Müdürlük ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinde genel iş güvenliği denetimlerinde bulunmak, rehberlik etmek.

*İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi ile ilgili yayınlar yapmak, seminer, bilgi paylaşımı ve panel gibi etkinlikler düzenlemek, gelişen iş güvenliği faaliyetlerinin çalışanlara duyurulmasını sağlamak ve faaliyetlerle ilgili olarak üçüncü kişilerle işbirliği yapmak.

*İş Güvenliğini sağlamaya yönelik materyal hazırlıklarının (afiş, kitap, film vb.) çalışmalarında bulunmak ve koordine etmek, temin edilmesini sağlamak.

*İş Sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara yol göstermek, iş güvenliği ile ilgili tedbirleri tespit etmek ve uygulamadaki aksaklıkları gidermek.

*İş yerlerinde risk değerlendirmesi yapmak, risklerin kaynağında mücadele edilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

Her hakkı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne aittir. Tüm materyaller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright © 2011 TEDAŞ Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığı